Kronika ČZS Strážnice

Vážení přátelé,

touto cestou Vám chci představit část historie naší zahrádkářské organizace, kterou zaznamenal náš bývalý předseda pan Bedřich Tomáš v kronice zahrádkářů doplněnou o šest fotografických albumů. Zavzpomínejte společně s námi na naše bývalé i současné přátele a kamarády, kteří pro nás připravovali a připravují výstavy vína, zarážání hory, vinobraní nebo Kateřinskou zábavu. Podívejme se, kde všude byli na zájezdech, jak probíhaly výroční schůze nebo kteří hosté přijeli za nimi do Strážnice.

Děkuji všem za pomoc při sestavování těchto materiálů. Panu Ivu Vratislavskému z muzea ve Strážnici za zapůjčení kroniky a fotografických albumů, paní Lucii Svobodové za oskenování a paní Věře Tomášové za souhlas s vystavením na našich webových stránkách.

Výstava vín v tabačce 1968

Schůze 1973 – 1985

Brigády na stavbu sklepa, oslavy narozenin, výstava ovoce a vína 1974 – 1985

Výstavy vín 1970 – 1977

Zájezdy 1960 – 1978

Výstava vína 1987, Vinobraní 1958, 1964, 1968

Kronika

 

V případě podezření na porušení GDPR mně prosím kontaktujte. Nebylo to mým záměrem a věřím, že případnou stížnost společně vyřešíme.

 

Ondřej Kočvara
pokladník a správce webu ČZS Strážnice