Ochrana révy vinné
Monitorovací zprávy => výskyt škodlivých organismů v révě vinné

Aktuální zprávu je možné najít na stránkách BS vinařské potřeby
=> ZDE <=

Nebo na stránkách EKOVÍN
=> ZDE <=