Aktuálně

Nová prognostická zpráva Ekovín

ZPRÁVA Č.9 – 29.6.2020 – 5.07.2020

Prognostické zprávy vydává
Svaz integrované a ekologické produkce o.s. EKOVÍN ( www.ekovin.cz )

 


NOVÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ BS Vinařské potřeby

Ochrana révy vinné v 27. týdnu =>
Období: 30.6.2020 – 6.7.2020

Situační zprávy vydávají
BS Vinařské potřeby Velké Bílovice ( www.vinarskepotreby.cz )

 


Katalog 2020

 


Vinařský věstník 5/2020

Měsíčník Vinařský věstník vydává Svaz Vinařů České republiky


Dne 19. dubna opustil naše řady pan Petr Cáb

 

 

Měl hezký vztah k přírodě a k tradicím, které mu byly dány, coby rodáku z Blatnice pod Svatým Antonínkem do vínku.  Časem  mezi své  oblíbené činnosti zařadil taky zahrádkaření a včelaření. Tyto ušlechtilé a potřebné koníčky  ho časem přivedly mezi strážnické zahrádkáře a včelaře. Za jeho nenápadným  zjevem  se skrývala velmi silná osobnost, kterou ctilo mnoho dobrých a v současném světě i vzácných vlastností. V našem strážnickém zahrádkářském svazu se ujal pěstitelské pálenice a teprve potom jsme mohli plně vnímat jeho příkladnou píli, odbornou zdatnost, pečlivost, obětavost, nekonfliktnost, cílevědomost a mohli bychom vyjmenovat řadu dalších vlastností, které ho zdobily.

I přes svou vážnou nemoc se při rekonstrukci pálenice pečlivě snažil,  aby mohl opravenou pěstitelskou pálenici předat svému případnému nástupci v co možná nejlepším stavu. Rčení, že každý je nahraditelný možná většinou platí, ale v jeho  případě  zůstala v našem zahrádkářském společenství taková mezera, že na  její plnohodnotné zacelení budeme velmi obtížně hledat recept.

Za to vše  patří panu Petru Cábovi od našeho zahrádkářského svazu  upřímný  obdiv a dík.

                                                                                                                Za výbor ZO ČSZ
                                                                                                                Jaroslav Gazda

 

Bodové hodnocení vín z odložené Josefské výstavy 2020
zde

 

 

 
 

 

 


počítadlo.abz.cz